2010 жылдың есебіне берілген нақты материал

Файлдар форматы – XLS (басқасы көрсетілмесе). Барлық сілтемелерді .


Акциялар және акционерлер
1 кесте
2 кесте
KASE мүшелері
3 кесте
4 кесте
5 кесте
2010 жылдағы Қазақстандық биржалық нарықтың статистикалық сипаттамасы
6 кесте
7 кесте
1 сурет
2 сурет
8 кесте
Үлестік бағалы қағаздар нарығы
9 кесте
10 кесте
11 кесте
12 кесте
13 кесте
14 кесте
15 кесте
3 сурет
16 кесте
4 сурет
5 сурет
17 кесте
18 кесте
19 кесте
20 кесте
21 кесте
22 кесте
6 сурет
7 сурет
Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар нарығы
23 кесте
24 кесте
8 сурет
25 кесте
26 кесте
27 кесте
28 кесте
29 кесте
30 кесте
9 сурет
10 сурет
31 кесте
Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы
32 кесте
33 кесте
11 сурет
34 кесте
35 кесте
12 сурет
13 сурет
36 кесте
37 кесте
38 кесте
39 кесте
ХҚҰ облигацияларының нарығы
40 кесте
41 кесте
Репо операцияларының нарығы
42 кесте
43 кесте
44 кесте
45 кесте
46 кесте
47 кесте
14 сурет
15 сурет
16 сурет
17 сурет
18 сурет
48 кесте
49 кесте
Шетел валюталарының нарығы
19 сурет
50 кесте
51 кесте
52 кесте
53 кесте
54 кесте
20 сурет
21 сурет
55 кесте
22 сурет
23 сурет
24 сурет
56 кесте
Банкаралық депозиттер индикаторы
57 кесте
25 сурет
Анықтамалық ақпарат
58 кесте
59 кесте
60 кесте
61 кесте
 
Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу