Акциялар

Акциялар нарығының негізгі индикаторларыИндикатордың
атауы
Ағымдағы
мәні
Тренд Тарихи макс.
мәні
Тарихи миним.
мәні
Капитализациясы, млн USD 41 065,7 215,60 99 474,5 813,9
Капитализациясы, млрд KZT 15 790,6 97,4 18 728,5 119,4
Мәмілелер көлемі, мың USD 167,0 17,5 2 603 147,8 0,0
Мәмілелер көлемі, млн KZT 64,2 6,8 387 712,8 0,0
KASE Индексі 2 263,37 0,00% 2 876,17 69,48
Ескерту: индикаторлардың осы тобы акциялардың биржалық нарығының параметрлерін суреттейді. Индикатор туралы толығырақ ақпаратты, оның атауына шертіп, алуға болады. Индикаторлар үшін "Капитализациясы, млн USD" және "Мәмілелер көлемі, мың USD" ағымдағы мәні ретінде, соңғы толық аяқталған сауда-саттық күні нәтижесі бойынша есептелген оның мәндері тұспалданады. "KASE Индексі" индикаторы үшін ағымдағы мәні ретінде, индекстің өкілеттілік тізіміне енгізілген, акциялармен жасалған әрбір мәміледен кейін есептелетін, мәні тұспалданады. Тренд ағымдағы және және алдындағы индикатор мәні арасындағы айырмасы болып табылады. Тінтуірдің сілтеуішін индикатор мәніне жақындатқанда, осы мәнге сәйкес дата пайда болады.

 ең өтімді акциялар
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәмілелер
саны
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Соңғы сауда-саттық бойынша Нарықтағы
үлесі, %
бағасы, теңге тренд, %
KZTO688261,8100,699 209987,406,8717,3
HSBK241139,053,4419 262128,150,909,2
GB_KZMS234171,165,723 4302 818,873,0311,3
KZAP10636,814,12 5435 503,351,442,4
KEGC24036,113,98 7901 576,550,922,4
KCEL60109,141,921 7771 889,624,817,2
KZTK82106,640,91 67524 304,800,617,1
RU_GAZP12438,114,610 4441 344,1611,082,5
US_FRHC91335,9128,831 0244 203,452,9322,2
CCBN4071,927,6115 013238,161,954,8
Ескерту: бағалы қағаздар тиісті кезеңдерге өтімділік көрсеткіштерінің мәні бойынша сұрыпталған. Есептеуден ерекше ірі мәмілелер алып тасталған (әдістемені қара.). Баға ретінде акцияның бір күндегі орташа сараланған бағасы қолданылады.

Соңғы 10 мәміле
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәміленің
датасы
Мәміленің
уақыты
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Бағасы, теңге
мәні тренд, %
BAST23.07.1916:59:320,1450,056227 805,462,96
RU_GAZP23.07.1916:59:300,3410,131971 350,350
RU_GAZP23.07.1916:59:300,3510,1351001 350,350,05
KZTO23.07.1916:59:290,0030,00111 004,220
KZTO23.07.1916:59:290,0260,010101 004,220
KZTK23.07.1916:59:290,3160,122524 316,000,06
HSBK23.07.1916:59:290,2670,103801128,020
HSBK23.07.1916:59:290,3330,1281 000128,020
HSBK23.07.1916:59:290,0030,00110128,020
HSBK23.07.1916:59:290,3330,1281 000128,020,66
Ескерту: бағасы теңгемен көрсетілген
Бағалы қағазды коды бойынша іздеу
Қаржы құралының кодын енгізіңіз:
 


Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу