Акциялар

Акциялар нарығының негізгі индикаторларыИндикатордың
атауы
Ағымдағы
мәні
Тренд Тарихи макс.
мәні
Тарихи миним.
мәні
Капитализациясы, млн USD 41 945,9 25,59 99 474,5 813,9
Капитализациясы, млрд KZT 15 330,8 48,8 18 728,5 119,4
Мәмілелер көлемі, мың USD 430,3 1 550,7 2 603 147,8 0,0
Мәмілелер көлемі, млн KZT 155,3 569,6 387 712,8 0,0
KASE Индексі 2 202,34 1,04% 2 876,17 69,48
Ескерту: индикаторлардың осы тобы акциялардың биржалық нарығының параметрлерін суреттейді. Индикатор туралы толығырақ ақпаратты, оның атауына шертіп, алуға болады. Индикаторлар үшін "Капитализациясы, млн USD" және "Мәмілелер көлемі, мың USD" ағымдағы мәні ретінде, соңғы толық аяқталған сауда-саттық күні нәтижесі бойынша есептелген оның мәндері тұспалданады. "KASE Индексі" индикаторы үшін ағымдағы мәні ретінде, индекстің өкілеттілік тізіміне енгізілген, акциялармен жасалған әрбір мәміледен кейін есептелетін, мәні тұспалданады. Тренд ағымдағы және және алдындағы индикатор мәні арасындағы айырмасы болып табылады. Тінтуірдің сілтеуішін индикатор мәніне жақындатқанда, осы мәнге сәйкес дата пайда болады.

 ең өтімді акциялар
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәмілелер
саны
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Соңғы сауда-саттық бойынша Нарықтағы
үлесі, %
бағасы, теңге тренд, %
KZTO684158,557,643 5691 312,610,279,0
GB_KZMS352364,6132,356 0622 307,248,4220,6
HSBK374244,889,0830 873106,462,8313,9
KEGC325112,140,826 4321 548,511,506,4
CCBN79136,349,7198 872247,871,337,8
KCEL46169,961,937 0331 658,021,819,7
BAST122274,3100,02 48539 956,511,3815,6
RDGZp815,05,543312 600,021,560,9
US_BAC_6639,214,31 37810 081,475,952,2
RU_SBER4133,812,411 7591 014,134,781,9
Ескерту: бағалы қағаздар тиісті кезеңдерге өтімділік көрсеткіштерінің мәні бойынша сұрыпталған. Есептеуден ерекше ірі мәмілелер алып тасталған (әдістемені қара.). Баға ретінде акцияның бір күндегі орташа сараланған бағасы қолданылады.

Соңғы 10 мәміле
(мамандандырылған сауда-саттықты қоспағанда)

Сауда-саттық
коды
Мәміленің
датасы
Мәміленің
уақыты
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Бағасы, теңге
мәні тренд, %
GB_KZMS23.10.1816:58:500,7320,2641182 240,000
GB_KZMS23.10.1816:58:500,0060,00212 240,000
GB_KZMS23.10.1816:58:490,0060,00212 240,000
GB_KZMS23.10.1816:58:490,1240,045202 240,000,88
CCBN23.10.1816:58:490,0430,01664243,000
CCBN23.10.1816:58:490,0280,01041243,000,74
KCEL23.10.1816:58:490,0140,00531 688,000
KCEL23.10.1816:58:490,0090,00321 688,000
KCEL23.10.1816:58:492,00,7094201 688,000
KCEL23.10.1816:58:490,0940,034201 688,000
Ескерту: бағасы теңгемен көрсетілген
Бағалы қағазды коды бойынша іздеу
Қаржы құралының кодын енгізіңіз:
 


Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу