2011 ЖЫЛДЫҢ 07 АҚПАНЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ РЕЗИДЕНТ – ҰЙЫМДАРЫ АКЦИЯЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ НАРЫҒЫНЫҢ БАР-ЖОҒЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (ҚҚА БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША)
/KASE, 07.02.11/ – Қазақстан Республикасы қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу және қадағалау Агенттігі Басқармасының 2005 жылдың 
28 наурызындағы # 109 қаулысымен бекітілген Зейнетақы қорларының 
жинақтаушы портфельдерінде тұрған қаржы құралдарын бағалау 
ережелерін (Ережелерді) жетекшілікке ала отырып, төменде берілген 
кестеде KASE.

2011 жылдың 07 ақпанындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының
резидент – ұйымдары акцияларына қатысты белсенді нарықтың бары немесе
жоғы туралы мәліметтерді жариялайды.

------------------------------------------------------------------------------
                           Сауда-саттық      
  Акция                      ұйымдастырушысы Белсенді 
 # (оның тұрпаты және               ның сауда-саттық нарық  
р/с эмитентінің атауы)                жүйесіндегі  (бар/жоқ)
                           акцияның коды      
--- ----------------------------------------------- ---------------- ---------
 1 "AMF Group" АҚ жай акциясы              AKFI     жоқ  
 2 "Алматы Қант" АҚ жай акциясы             ALSA     жоқ  
 3 "СНПС – Ақтөбемұнайгаз" АҚ артықшылықты       AMGZp     жоқ  
  акциясы                                  
 4 "AMANAT INSURANCE" сақтандыру             AMIN     жоқ  
  компаниясы" АҚ жай акциясы                        
 5 "Алматы Халықаралық аэропорты" АҚ жай         ARAL     жоқ  
  акциясы                                  
 6 "АЗИЯ АВТО" АҚ жай акциясы              ASAV     жоқ  
 7  "Альянс Банк" АҚ жай акциясы            ASBN     жоқ  
 8 "Альянс Банк" АҚ артықтышылықты акциясы       ASBNp1     жоқ  
 9 "Астана-Недвижимость" АҚ жай акциясы         ASND     жоқ  
 10 "Астана-Недвижимость" АҚ артықшылықты        ASNDp     жоқ  
  акциясы                                  
 11 "АЗИЯ ҚАНТ" АҚ жай акциясы              ASSA     жоқ  
 12 "ASTEL" АҚ жай акциясы                ASTL     жоқ  
 13 "Астана Газ Сервис" АҚ жай акциясы          ASZS     жоқ  
 14 "АТФ Банк" АҚ жай акциясы               ATFB     жоқ  
 15 "Ақтөбе мұнай жабдық зауыты" АҚ жай          AZNO     жоқ  
  акциясы                                  
 16 "Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ          AZNOp     жоқ  
  артықшылықты акциясы                           
 17 "Баян Сұлу" АҚ жай акциясы              BSUL     бар  
 18 "БТА Банк" АҚ артықшылықты акциясы          BTAS     бар  
 19 "Банк ЦентрКредит" АҚ жай акциясы           CCBN     бар  
 20 "Химфарм" АҚ жай акциясы               CHFM     жоқ  
 21 "Химфарм" АҚ артықшылықты акциясы          CHFMp     жоқ  
 22 "Kaspi Bank" АҚ жай акциясы              CSBN     жоқ  
 23 "Kaspi Bank" АҚ артықшылықты акциясы         CSBNp     жоқ  
 24 "Данабанк" АҚ жай акциясы               DNBN     жоқ  
 25 "ЭКОТОН+" АҚ жай акциясы               EKTN     жоқ  
 26 "Қазақстан Эксимбанкі" АҚ жай акциясы         EXBN     жоқ  
 27 "Қазақстан Эксимбанкі" АҚ артықшылықты        EXBNp     жоқ  
  акциясы                                  
 28 "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ жай         HSBK     бар  
  акциясы                                  
 29 "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ           HSBKp     жоқ  
  артықшылықты акциясы                           
 30 "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ           HSBKp1     жоқ  
  артықшылықты акциясы                           
 31 " RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ         IFDR     жоқ  
  жай акциясы                                
 32 "Қазақстан Инновациялық Коммерциялық         INBN     жоқ  
  Банкі" АҚ жай акциясы                           
 33 "Қант" АҚ жай акциясы                 KANT     жоқ  
 34 "Қазақстан қор биржасы" АҚ жай акциясы        KASE     жоқ  
 35 "Атамекен-Агро" АҚ жай акциясы            KATR     жоқ  
 36 "Атамекен-Агро" АҚ артықшылықты акциясы       KATRp     жоқ  
 37 "Қарагандинский завод асбестоцементных        KAZI     жоқ  
  изделі" АҚ жай акциясы                          
 38 "Қарагандинский завод асбестоцементных        KAZIp     бар  
  изделий" АҚ артықшылықты акциясы                     
 39 "Казинвестбанк" АҚ жай акциясы            KIBN     жоқ  
 40 "Казкоммерцбанк" АҚ жай акциясы            KKGB     бар  
 41 "Казкоммерцбанк" АҚ артықшылықты акциясы       KKGBp     жоқ  
 42 "Коммеск - Өмiр" сақтандыру компаниясы" АҚ      KMSO     жоқ  
  жай акциясы                                
 43 "PT Холдинг" АҚ жай акциясы              KSMK     жоқ  
 44 "PT Холдинг" АҚ артықшылықты акциясы         KSMKp     жоқ  
 45 "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" АҚ        KZIK     жоқ  
  жай акциясы                                
 46 "Халық - Казахинстрах" Қазақстан Халық        KZIS     жоқ  
  Банкінің еншілес сақтандыру компаниясы" АҚ                
  жай акциясы                                
 47  "Kazakstan" Processing centre" АҚ жай акциясы    KZPC     жоқ  
 48 "БТА Қазақстан" жинақтаушы зейнетақы қоры"      KZPF     жоқ  
  "БТА Банк" АҚ еншілес ұйымы" АҚ жай                    
  акциясы                                  
 49 "KazTransCom" АҚ жай акциясы             KZTC     жоқ  
 50 "KazTransCom" АҚ артықшылықты акциясы        KZTCp     жоқ  
 51 "Қазақтелеком" АҚ жай акциясы             KZTK     бар  
 52 "Қазақтелеком" АҚ артықшылықты акциясы        KZTKp     бар  
 53 " Лондон-Алматы" Сақтандыру компаниясы"        LNAT     жоқ  
  "БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес                 
  ұйымы" АҚ жай акциясы                           
 54 "KMK Мұнай" АҚ жай акциясы              LNPT     жоқ  
 55 "MAG" АҚ жай акциясы                 MAG_     жоқ  
 56 "MAG" АҚ артықшылықты акциясы            MAG_p     жоқ  
 57 "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ жай акциясы          MMGZ     жоқ  
 58 "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ артықшылықты         MMGZp     жоқ  
  акциясы                                  
 59 "Маңғыстау электртораптық бөлу            MREK     жоқ  
  компаниясы" АҚ жай акциясы                        
 60 "Delta Bank" АҚ жай акциясы              NFBN     жоқ  
 61 "Нұрбанк" АҚ жай акциясы               NRBN     жоқ  
 62 "Нұрбанк" АҚ жай акциясы               NRBNp6     жоқ  
 63 "Пана Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ       PAIN     жоқ  
  жай акциясы                                
 64 "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ жай акциясы            PDEN     жоқ  
 65 "ПавлодарЭлектржелісін Тарату             PDES     жоқ  
  Компаниясы" АҚ жай акциясы                        
 66 "Рахат" АҚ жай акциясы                RAHT     жоқ  
 67 "ҚазМұнайГаз" Барлау Шығару" АҚ жай          RDGZ     бар  
  акциясы                                  
 68 "ҚазМұнайГаз" Барлау Шығару" АҚ           RDGZp     бар  
  артықшылықты акциясы                           
 69 "REAL-INVEST.kz" Қаржы компаниясы" АҚ жай       REAL     жоқ  
  акциясы                                  
 70 "REAL-INVEST.kz" Қаржы компаниясы" АҚ        REALp     жоқ  
  артықшылықты акциясы                           
 71 "RESMI" Компаниялар тобы" АҚ             RESCp     жоқ  
  артықшылықты акциясы                           
 72 "RG Brands" АҚ жай акциясы              RGBR     жоқ  
 73 "RG Brands" АҚ артықшылықты акциясы         RGBRp     жоқ  
 74  "РОСА" АҚ жай акциясы                ROSA     жоқ  
 75 "РОСА" АҚ артықшылықты акциясы            ROSAp     жоқ  
 76 "РТС Деко" АҚ жай акциясы               RTCP     жоқ  
 77 "SAT & Company" АҚ жай акциясы            SATC     бар  
 78 "SAT & Company" АҚ артықшылықты акциясы       SATCp     жоқ  
 79 "Шымкент Мұнай өнiмдерi" АҚ жай акциясы        SHMO     жоқ  
 80 "Шұбаркөл көмір" АҚ жай акциясы            SHUK     жоқ  
 81 "СЕНІМ-БАНК" АҚ жай акциясы              SNBN     жоқ  
 82 "Темiрбанк" АҚ жай акциясы              TEBN     жоқ  
 83 "Темiрбанк" АҚ артықшылықты акциясы         TEBNp     жоқ  
 84 "Төрт-Құдық" Кен-байыту комбинаты" АҚ        TKUDp     жоқ  
  артықшылықты акциясы                           
 85 "Темiрлизинг" АҚ жай акциясы             TMLZ     жоқ  
 86 "Цеснабанк" АҚ жай акциясы              TSBN     жоқ  
 87 "Цеснабанк" АҚ артықшылықты акциясы         TSBNp     жоқ  
 88 "Цесна" Корпорациясы" АҚ артықшылықты        TSNAp     жоқ  
  акциясы                                  
 89 "Өскемен құс фабрикасы" АҚ жай акциясы        UKPF     жоқ  
 90 "Өскемен құс фабрикасы" АҚ артықшылықты       UKPFp     жоқ  
  акциясы                                  
 91 "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ жай        UTMK     жоқ  
  акциясы                                  
 92 "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ         UTMKp     жоқ  
  артықшылықты акциясы                           
 93 "ВЕСНЕТ" АҚ жай акциясы               VESN     жоқ  
 94 "Великая Стена"акционерлік инвестициялық       VSTN     жоқ  
  жылжымайтын мүлік қоры" АҚ жай акциясы                  
 95 "Kazcat" АҚ жай акциясы                ZERD     жоқ  
 96 "Kazcat" АҚ артықшылықты акциясы           ZERDp     бар  
 97 "ЗАҢҒАР" ҚРСҮ" АҚ жай акциясы             ZNGR     жоқ  
 98 "ЗАҢҒАР" ҚРСҮ" АҚ артықшылықты акциясы        ZNGRp     жоқ  
------------------------------------------------------------------------------

Ережелер қандай да бір акцияны биржалық нарықты белсенді нарыққа жатқызу 
белгілерін анықтайды. Егер осы акция бойынша айтылмыш нарық бар болса, 
бұл акцияның нарықтық бағалауды сауда-саттық ұйымдастырушысының нарықтық 
бағалау әдісіне сәйкес жасау керек. Өзге жағдайда, жинақтаушы зейнетақы 
қорларының инвестициялық портфельдерінде тұрған акциялар, Ережелердің 
9 тармағына сәйкес бағалануы тиіс. Ережелердің мәтіні KASE веб-сайтында 
http://www.kase.kz/files/normative_base/post_109.pdf мекен-жайы бойынша 
жарияланған

Жарияланған кестеге сәйкес, 2011 жылдың 07 ақпанындағы жағдай бойынша, 
KASE ресми тізімінде тұрған Қазақстан Республикасының резидент – ұйымдары 
акцияларының 98 атауынан он екі бағалы қағазы ҚҚА белсенді нарық белгілеріне 
сай келеді.

KASE жоғарыда берілген ақпараттың жарияланымы Қазақстанда істегі 
акциялар нарығының бар немесе жоқтығын білдірмейтініне БАҚ өкілдерінің 
назарын аударады. Блокта жарияланған аталмыш нарықтың белсенділік 
дәрежесі нақты мақсаттар үшін анықталған ҚҚА белгілеріне сәйкес 
бағаланған.