Биржаға ұлттық және шетелдік валютада банктік операциялар жүргізуге лицензия берілді
/KASE, 24.07.12/ – Қазақстан қор биржасы (KASE немесе Биржа) Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
бақылау және қадағалау жөніндегі комитеті Төрағасының 2012 жылдың 
29 маусымындағы № 92 бұйрығымен Биржаға ұлттық және шетелдік 
валютада банктік операциялар жүргізуге 2012 жылдың 29 маусымындағы 
№ 5.3.3. лицензиясы рәсімделді деп мәлімдейді.

Осы лицензия келесідей банктік операцияларды жүргізуге құқық береді:

- банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын банктер мен 
  ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

- ақша аудару операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлем жасау 
  және ақша аудару бойынша өкімдерін орындау;

- заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу.

Осы ретте биржа уәкілетті органға 2006 жылдың 20 ақпанындағы № 3 
банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын банктер мен 
ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізуге және ақша 
аудару операцияларын: жеке және заңды тұлғалардың төлем жасау және 
ақша аудару бойынша өкімдерін орындауға лицензиясын қайтарды.