KASE Биржалық кеңесінің құрамының өзгеруі
/KASE, 18.03.2014/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) Биржалық кеңесінің 
2014 жылдың 11 наурызындағы шешімімен М.Ж.Хаджиеваның KASE 
Биржалық кеңесінің мүшесі ретінде өз өкілеттілігін тоқтату туралы ескертуі 
ескерілді.

[2014-03-18]