Статистикалық есеп берушілікті уақытылы ұсынбағаны үшін Қазақстан қор биржасына қатысты әкімшіліктік ықпалшара қолданылды
/KASE, 15.08.2014/ – Қазақстан қор биржасы (бұдан әрі – Биржа) ескертпе 
жасайды: Алматы қ. Статистика департаментінің 2014 жылдың 
12 тамызындағы № 1627 қаулысымен Биржаға қатысты ескерту түрінде 
ықпалшара қолданылды. Қазақстан Республикасының "Әкімшіліктіктік тәртіп 
бұзушылықтар туралы" кодексінің 381 бабымен қарастырылған ықпалшара 
Биржа 2014 жылдың шілде айына мемлекеттік статитсикалық есеп 
берушілігін уақытылы ұсынбағаны үшін қолданылды.

Осы уақытта жіберілген тәртіп бұзушылық жойылып, есеп берушілік ұсыну 
датасынан кейінгі келесі күннің таңында тапсырылды.

[2014-08-15]