KASE мүдделі мәміле жасасқаны туралы хабарлайды
/KASE, 04.03.2015/ – "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – KASE немесе 
Биржа) өз мүддесі бар мәміле: "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 
қызметін қамтамасыз ету орталығы" акционерлік қоғамымен жайларды 
жалға алу бойынша мемлекеттік сатып алулар туралы және Қазақстан қор 
биржасы ерекше қатынастарда байланыстағы мәмілелер келісім-шартын 
жасасқаны туралы хабарлайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2012 жылдың 24 ақпанындағы 
№ 72 қаулысымен бекітілген, Қаржылық есеп берушілік депозитарийінің, қор 
биржасының интернет-ресурсында корпоративтік уақиғалар туралы 
ақпараттарды орналастыру ережелеріне сәйкес, келесі ақпаратты жария 
етеміз:

1. Акционерлік қоғамның органы мәміле жасасу туралы шешім қабылдаған 
  күні: 2015 жылдың 18 ақпанындағы (Биржалық кеңестің 2015 жылдың 
  18 ақпанындағы № 3 отырыс хаттамасы).

2. Мәміленің заты болып табылатын мүліктің құны: қолданылмайды.

3. Мәміленің заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау датасы: 
  қолданылмайды.

4. Мәміленің заты болып табылатын мүліктің жалпы активтерге қатысты 
  пайыздық қатынасы: қолданылмайды.

5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары: Жалға берушінің әкімшілік 
  ғимаратындағы уақытша иеленуге және пайдалануға (жалға) әкімшілік 
  ғимараттағы тұрғын емес жайларды және жалға алған үй-жайларды 
  ұстауға байланысты басқа да қызметтерді ұсыну болып табылады.
  Жалға берушінің әкімшілік ғимаратындағы жалға алған үй-жайлар: 
  Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67. 
  Келісім-шарттың жалпы сомасы – 2 052 000 теңге;
  Жалға алу мерзімі – 2015 жылдың 01 қаңтарынан 31 желтоқсанына 
  дейін.

6. Мәміленің жасалған күні: 2015 жылдың 03 наурызы.

[2015-03-04]