KASE мүдделі мәміле жасасқаны туралы хабарлайды
/KASE, 05.05.2015/ – Қазақстан қор биржасының (KASE немесе Биржа) 
Биржалық кеңесі 2015 жылдың 29 сәуірінде, KASE мүддесі бар және 
Биржамен ерекше қарым-қатынастармен байланысы бар тұлғамен мәміле 
болып табылатын, "Коммеск-Өмір" Сақтандыру компаниясы" АҚ-мен 
беймемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы келісім-
шарт жасасуды мақұлдады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылдың 
24 ақпанындағы № 72 қаулысымен бекітілген, Қаржылық есеп беру 
депозитарийдің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік 
уақиғалар, қаржылық есеп берушілікті және аудиторлық есептерді 
орналастыру Ережесіне сәйкес, келесі ақпараттарды ұсынамыз:

1. Акционерлік қоғамның органы мәміле жасасу туралы шешім қабылдаған 
   күні: 2015 жылдың 29 сәуірі (Биржалық кеңестің шешімі; 2015 жылдың 
   29 сәуіріндегі № 9 отырыс хаттамасы).

2. Мәміленің заты болып табылатын мүліктің құны: қолданылмайды.

3. Мәміленің заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау датасы: 
   қолданылмайды.

4. Мәміленің заты болып табылатын мүлік құнының жалпы активтерге 
   қатысты пайыздық қатынасы: қолданылмайды.

5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары: "Коммеск-Өмір" Сақтандыру 
   компаниясы" АҚ бағалы қағаздарының Биржаның ресми тізімінде болу 
   тәртібін анықтау және ақпараттарды ашу шарттары.

6. Мәміле жасасу күні: 2015 жылдың 30 сәуірі.

"Коммеск-Өмір" Сақтандыру компаниясы" АҚ Қазақстан Республикасының 
"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 64 бабының 1 тармағына сәйкес 
Биржаға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылады.

[2015-05-05]