KASE, биржамен айрықша қарым-қатынастармен байланысты, тұлғамен мәміле жасасқаны туралы хабарлайды
/KASE, 23.11.2015/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) Директорлар 
кеңесі 12 қарашада, биржамен айрықша қарым-қатынастармен байланысты 
тұлға болып табылатын, "Qazaq Banki" акционерлік қоғамымен банктік 
салым туралы келісім-шартты мақұлдады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2012 жылдың 24 ақпанындағы 
№ 72 қаулысымен бекітілген, қаржылық есеп берушілік депозитарийі, қор 
биржасының интернет-ресурсында корпоративтік уақиғалар, қаржылық есеп 
берушіліктер, сондай-ақ, жыл қорытындысы атқарушы органның мүшелеріне 
төленген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттарды жариялау 
ережелеріне сәйкес:

1. Акционерлік қоғамның мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдаған күні: 
  2015 жылдың 12 қарашасы (Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
  12 қарашасындағы шешімі, № 26 отырыс хаттамасы).

2. Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны: 500 000 000 теңге.

3. Мәміленің заты болып табылатын мүлікті соңғы бағалауының датасы: 
  қолданылмайды.

4. Мәміленің заты болып табылатын мүліктің активтердің жалпы құнына 
  шаққандағы пайыздық қатынасы: 6,01 %.

5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:

 - банктік салым мерзімі – алты ай;

 - банктік салымның сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 13,00 %;

 - банктік салым бойынша сыйақыны есептеу және төлеу шарттары – 
  ай сайын есептеу жасалады, төлеу банктік салым келісім-шартының 
  қолданыста болу мерзімі аяқталғанда жүзеге асырылады.

6. Мәміле жасалған кү: 2015 жылдың 18 қарашасы.

"Qazaq Banki" АҚ Қазақстан Республикасының "Қазақстан 
Республикасындағы банктер мен банктік қызмет туралы" заңының 
40 бабының 3 тармағынасәйкес Қазақстан қор биржасымен айрықша қарым-
қатынастармен байланысты тұлға болып табылады.

[2015-11-23]