KASE, биржамен айрықша қарым-қатынастармен байланысты, тұлғамен жасасқан мәміленің шарттары өзгергені туралы хабарлайды
/KASE, 23.11.2015/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) Директорлар кеңесі 
12 қарашада (Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 12 қарашасындағы 
шешімі, № 26 отырыс хаттамасы) "Qazaq Banki" акционерлік қоғамымен 
банктік салым туралы келісім-шартты, сондай-ақ оған енгізілген 
өзгертулерді, атап айтқанда, 2015 жылдың 14тамызындағы "ALL 
EXCLUSIVE" банктік салымы туралы келісім-шарттың, салым бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің, биржамен айрықша қарым-қатынастармен 
байланысты тұлғамен мәміле ретінде, жылдық 12,25 %-дан 13,00 %-ға дейін 
көбеюі бөлігінде мақұлдады

Аталмыш өзгертуді ескере отырып келесі ақпаратты ұсынамыз:

1. Акционерлік қоғамның мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдаған күні: 
  2015 жылдың 12 қарашасы (Директопрлар кеңесінің 2015 жылдың 
  12 қарашасындағы шешімі, № 26 отырыс хаттамасы).

2. Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны: 500 000 000 теңге.

3. Мәміленің заты болып табылатын мүлікті соңғы бағалауының датасы: 
  қолданылмайды.

4. Мәміленің заты болып табылатын мүліктің активтердің жалпы құнына 
  шаққандағы пайыздық қатынасы: 6,01 %.

5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:

 - банктік салым мерзімі – 12 ай;

 - банктік салымның сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 13,00 %;

 - банктік салым бойынша сыйақыны есептеу және төлеу шарттары – 
  ай сайын есептеу жасалады, төлеу банктік салым келісім-шартының 
  қолданыста болу мерзімі аяқталғанда жүзеге асырылады.

6. Мәміле жасалған кү: 2015 жылдың 18 қарашасы.

"Qazaq Banki" АҚ Қазақстан Республикасының "Қазақстан 
Республикасындағы банктер мен банктік қызмет туралы" заңының 
40 бабының 3 тармағынасәйкес Қазақстан қор биржасымен айрықша қарым-
қатынастармен байланысты тұлға болып табылады.

[2015-11-23]