KASE биржамен айрықша қарым-қатынастармен байланысты, тұлғамен жасасқан мәміленің шарттары өзгергені туралы хабарлайды
/KASE, 28.01.16/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) Директорлар кеңесі 
12 қарашада (Директорлар кеңесінің 2016 жылдың 26 қаңтарындағы шешімі, 
№ 4 отырыс хаттамасы) "Qazaq Banki" акционерлік қоғамымен банктік 
салым туралы келісім-шартты, сондай-ақ оған енгізілген өзгертулерді, атап 
айтқанда, 2015 жылдың 18 қарашасындағы "ALL EXCLUSIVE" банктік 
салымы туралы келісім-шарттың, салым бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің, биржамен айрықша қарым-қатынастармен байланысты 
тұлғамен мәміле ретінде, 2016 жылдың 25 қаңтарынан 25 ақпанына дейінгі 
кезеңде жылдық 13,00 %-дан 19,00 %-ға дейін көбеюі бөлігінде мақұлдады

Аталмыш өзгертуді ескере отырып келесі ақпаратты ұсынамыз:

1. Акционерлік қоғамның мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдаған күні: 
  2016 жылдың 26 қаңтары (Директорлар кеңесінің 2016 жылдың 
  26 қаңтарындағы шешімі, № 4 отырыс хаттамасы).

2. Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны: 500 000 000 теңге.

3. Мәміленің заты болып табылатын мүлікті соңғы бағалауының датасы: 
  қолданылмайды.

4. Мәміленің заты болып табылатын мүліктің активтердің жалпы құнына 
  шаққандағы пайыздық қатынасы: 5,97 %.

5. Мәміленің негізгі елеулі шарттары:

 - банктік салым мерзімі – 12 ай;

 - банктік салымның сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 19,00 %;

 - банктік салым бойынша сыйақыны есептеу және төлеу шарттары – 
  ай сайын есептеу жасалады, төлеу банктік салым келісім-шартының 
  қолданыста болу мерзімі аяқталғанда жүзеге асырылады.

6. Мәміле жасалған күні: 2016 жылдың 26 қаңтары.

"Qazaq Banki" АҚ Қазақстан Республикасының "Қазақстан 
Республикасындағы банктер мен банктік қызмет туралы" заңының 
40 бабының 3 тармағына сәйкес Қазақстан қор биржасымен айрықша 
қарым-қатынастармен байланысты тұлға болып табылады.

[2016-01-28]