KASE мүдделі мәміле жасасқаны туралы хабарлайды
/KASE, 16.03.2016/ – Қазақстан қор биржасының (KASE немесе Биржа) 
Директорлар кеңесі 2016 жылдың 05 наурызында, KASE мүддесі бар және 
Биржамен ерекше қарым-қатынастармен байланысы бар тұлғамен мәміле 
болып табылатын, "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ  
тарифтерді төлеуді мақұлдады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылдың 
24 ақпанындағы № 72 қаулысымен бекітілген, Қаржылық есеп беру 
депозитарийдің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік 
уақиғалар, қаржылық есеп берушілікті және аудиторлық есептерді, 
қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында орналастыру 
Ережесіне сәйкес, келесі ақпараттарды ұсынамыз:

- Акционерлік қоғамның органы мәміле жасасу туралы шешім қабылдаған 
  күні: 2016 жылдың 05 наурызы (Биржалық кеңестің шешімі; 2016 жылдың 
  05 наурызындағы №7 отырыс хаттамасы).

- Мәміленің заты болып табылатын мүліктің құны: қолданылмайды.

- Мәміленің заты болып табылатын мүліктің соңғы бағалау датасы: 
  қолданылмайды.

- Мәміленің заты болып табылатын мүлік құнының жалпы активтерге 
  қатысты пайыздық қатынасы: қолданылмайды.

- Мәміленің негізгі елеулі шарттары:

- қызмет – биржаның бағалы қағаздарына CFI кодын ұсыну;

- CFI кодын ұсыну үшін тариф сомасы – 10 605 теңге.

- Мәміле жасасу күні: 2016 жылдың 11 наурызы.

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ Қазақстан 
Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 64 бабының 
1 тармағына сәйкес Биржаға қатысты үлестес тұлға болып табылады.

[2016-03-16]