KASE өрт қауіпсіздігінің нормаларын бұзғаны үшін әкімшіліктік жауапқа тартылды
/KASE, 10.04.2017/ – Қазақстан қор биржасы (бұдан әрі – Биржа) Қазақстан 
Республикасының Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар жөніндегі 
комитетінің Алматы қаласы бойынша төтенше жағдайлар бойынша 
департаментінің 2017 жылдың 29 наурызындағы қаулысы негізінде Биржа 
Қазақстан Республикасының Әкімшіліктік құқықбұзушылықтар туралы 
Кодексінің 410 бабының 1 бөлігіне сәйкес өрт қауіпсіздігі нормаларын 
бұзғаны үшін әкімшіліктік жауапқа тартылды.

[2017-04-10]