"Bank RBK" Банкі" АҚ өзінің KZ2C0Y07E806 (KZ2C00002954, INBNb4) облигацияларының шығарылым аңдатпасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар ұсынды
/KASE, 06.02.19/ - "Bank RBK" Банкі" АҚ (Алматы) KZ2C0Y07E806 (KZ2C00002954,
INBNb4) облигацияларының шығарылым аңдатпасына енгізілген, Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі 2019 жылдың 30 қаңтарында тіркелген, өзгертулер мен
толықтырулар
http://www.kase.kz/files/emitters/INBN/inbnf9_INBNb4_izm_300119.pdf мекен-жайы
бойынша жарияланды.

[2019-02-06]