KASE 2019 жылдың 15 ақпанынан 15 наурызына дейінгі кезеңде қор нарығында Т+2 сызбасы бойынша саудаланатын акциялар бойынша лимит және мөлшерлеме мәнін және дисконт мөлшерлемесін анықтады
/KASE, 14.01.19/ – Қазақстан қор биржасының нарықтық тәуекел комитеті 
(KASE) KASE Басқармасының "Қаржы құралдарының тәуекел 
параметрлерін есептеу әдістемесі" атты KASE ішкі құжатына сәйкес Т+2 
сызбасы бойынша саудаланатын акциялар бойынша лимит және 
мөлшерлеме концентрациясы мәні, сондай-ақ келесі акциялар бойынша 
2019 жылдың 15 ақпанынан 15 наурызына дейін жарамды репо 
операциялар нарығында мөлшерлеме мәніне тең дисконттардың 
мөлшерлемесін белгіледі:

-------------------------------------------------------------
 № Акция коды ҰСН немесе ISIN Концентрация  Концентрация 
п/п               лимиті, дана мөлшерлемесі, %
--- ---------- --------------- -------------- ---------------
 1   AKZM   KZ1C00001288       171    35    
 2   BAST   KZ1C00001015       545    35    
 3   CCBN   KZ0007786572      57 507    30    
 4  GB_KZMS  GB00B0HZPV38    2 286 350    30    
 5   HSBK   KZ000A0LE0S4     125 439    30    
 6  IE_FXBF  IE00BG0C3K84      5 780    30    
 7   KCEL   KZ1C00000876      25 021    30    
 8   KEGC   KZ1C00000959      9 264    30    
 9   KZAP   KZ1C00001619       757    30    
10   KZTK   KZ0009093241      12 432    30    
11  KZTKp   KZ0009094645       169    30    
12   KZTO   KZ1C00000744      25 155    30    
13  RDGZp   KZ000A0RMTC3      1 309    30    
14  RU_AFLT  RU0009062285    5 606 995    30    
15  RU_GAZP  RU0007661625    25 528 718    30    
16  RU_SBER  RU0009029540    70 457 356    30    
17  RU_VTBR  RU000A0JP5V6  23 180 192 708    30    
18  US_BAC_  US0605051046       433    30    
19 KZAPd_USD  US63253R2013      20 431    50    
-------------------------------------------------------------
Аталмыш лимиттер мен концентрациялар мөлшерлемесі қор нарығындағы 
жалғыз лимитті, репо операциялары неттингпен қоса есептеу үшін 
концентрация мөлшерлемесін пайдалану мақсатында, сондай-ақ акциялар 
бойынша қатысушылардың қандай да бір атауы аталмыш атаудың бағалы 
қағаздары үшін белгіленген сауда-саттық күнінің басындағы концентрация 
лимитінен асқан жағдайда, тікелей репо операциялары немесе автоматты 
репо операцияларының ашу бағасын есептеу үшін акциялардың нарықтық 
бағасына дисконттауды пайдалану мақсатында есептелген.

KASE клирингтік қызметті жүзеге асыратын мәмілелер бойынша қор 
нарығының құралдары бойынша тәуекел-паратметрлерінің мәні 
http://kase.kz/ru/shares/ мекен-жайында орналасқан.

Репо операцияларын жүзеге асыру ережесі 
https://kase.kz/files/normative_base/repo_new.pdf мекен-жайында 
жарияланған.

Автоматты репо нарығының маманданымы 
https://kase.kz/files/normative_base/sp_repo_new.pdf мекен-жайында 
жарияланған.

[2019-02-14]