/ҚАЙТАЛАУ/ 25 сәуірден 30 сәуірге дейін Қазақстан қор биржасында "Атамекен-Агро" АҚ KZ1C00000025 (KATR) 221 463 жай акцияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
/KASE, 30.04.19, 25.04.19 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы 
(KASE) хабарлайды: 2019 жылдың 25 сәуірден 30 сәуірге дейін KASE сауда-
саттық жүйесінде "Атамекен-Агро" АҚ (Көкшетау) KZ1C00000025 (KASE 
негізгі алаңы, "стандарт" санаты, KATR) төменде берілген шарттар бойынша 
(алматы уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.

-----------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты:      жай акциялар      
ISIN:                KZ1C00000025      
KASE сауда-саттық коды:       KATR          
Акциялардың жалпы саны, дана:               
– жарияланңан:           15 000 000       
– орналастырылған:         14 978 571       
----------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық кезеңі:        25.04.19 – 30.04.19  
Сауда-саттықтың жарияланған көлемі, 221 463        
дана:                           
Лот көлемі, дана          1           
Сауда-саттық заты:         акция бағасы      
Сатуға өтінім түрлері:       шектелімді       
Өтінім беру тәсілі:         жабық         
Өтінімдерді қабылдау уақыты:    25.04.19 – 29.04.19,  
                  11:30–17:00      
Өтінімдерді растау уақыты:     25.04.19 – 29.04.19,  
                  11:30–17:30      
Кесім уақыты:            30.04.19, 14:30    
Төлем уақыты:            30.04.19, 14:30    
Өтінімдерді қагағаттандыру тәсілі: бағалары кесімді бағаға
                  тең немесе одан жоғары,
                  өтінімдер кесімделеді 
Өтінімдерді кесімдеу әдістемесі:  Кесімді бағамен;    
                  қарама-қарсы      
                  өтінімдерді қабылдау  
                  уақытымен       
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:  "CAIFC INVESTMENT   
                  GROUP" АҚ (Алматы)   
Сауда-саттық жүйесі секторы     Eqs_Liq_ST3      
Сауда-саттық жүйесі тобы      Std_ST3_M       
-----------------------------------------------------------

Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен 
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның 
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.

Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны 
данамен белгіленуі тиіс. Қаржы құралдарының саны өтінімде лот көлеміне 
тең немесе лот көлеміне бөлінетін болуы тиіс.

Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген бір облигацияның номиналдық 
құнында көрсетілген облигациялар санының туындысы көрсетілуі қажет.

Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен 
мәмілелер сомасын есептеу Әдістемесінің 3 бөлімі 18 – тармағына сәйкес 
есептеледі, ол http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf мекен-
жайында жарияланған.

Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер 
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып 
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде 
көрсетілген уақытқа дейін "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ 
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.

Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере 
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. 
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership 
мекен-жайы бойынша жарияланған.

Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат 
http://kase.kz/ru/issuers/KATR/ мекен-жайында жарияланған.

[2019-04-30]