"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық Ұйымы" АҚ 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 17.05.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде 
тұрған

"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық Ұйымы" АҚ (Алматы) 
Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі 
бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ 
долларымен, егер басқа көрсетілмесе):

---------------------------------------------------
                          
Көрсеткіш           31.12.18  31.12.17
--------------------------- ----------- -----------
Жеке капитал         61 886 534 58 809 493
Жиынтық активтер      267 325 870 250 484 945
Жиынтық міндеттемелер    205 439 336 191 675 452
Сауда-саттық көлемі      4 619 146  3 695 123
Таза табыс (таза зиян)    10 146,74  9 641,25
Жай акцияның баланстық құны    1,73    1,48
ROA, %               7,46    6,28
ROE, %            61 886 534 58 809 493
---------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің аудитін "КПМГ Аудит" ЖШС 
жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес 
"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық Ұйымы" АҚ  қаржылық 
есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 
2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын 
көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында 
http://kase.kz/files/emitters/TEMK/temkf6_2018_cons_rus.pdf жарияланған.

[2019-05-16]