"PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт) ЖШС 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 17.05.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде 
тұрған

"PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт) ЖШС (Теміртау) Қазақстан қор 
биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша 
аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ 
долларымен, егер басқа көрсетілмесе):

----------------------------------------
                    
Көрсеткіш       31.12.18 31.12.17
---------------------- -------- --------
Жеке капитал      326 617 196 728
Жиынтық активтер    752 103 557 064
Жиынтық міндеттемелер  425 486 360 336
Сауда-саттық көлемі   750 464 358 174
Жалпы кіріс       369 850 300 782
Таза табыс (таза зиян) 140 859 169 067
ROA, %          18,73  30,35
ROE, %          43,13  85,94
ROS, %          18,77  47,20
----------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің аудитін "Moore Stephens 
Kazakhstan" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне 
қорытындысына сәйкес "PartnerInterFreight" ЖШС  (ПартнэрИнтэрФрэйт) 
қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық 
жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық 
жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында 
http://kase.kz/files/emitters/PIFR/pifrf6_2018_cons_rus.pdf жарияланған.

[2019-05-17]