/ӨЗГЕРТІЛДІ/ 19 маусымда Қазақстан қор биржасында Солтүстік Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органының 1 300 351 KZMJ00000495 (SKK024_049) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
/KASE, 14.06.19, орналастырылған облигациялар саны өзгертілдІ/ – 
Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде 2019 жылдың 
19 маусымында Солтүстік Қазақстан облысының жергілікті атқарушы 
органының мемлекеттік облигацияларын төменде берілген шарттар 
бойынша (алматы уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық 
өткізіледі.

-----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты:        Солтүстік Қазақстан
                    облысының жергілікті
                    атқарушы органының           
                    борыштық бағалы             
                    қағаздары                
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі:      KZMJ00000495              
KASE сауда-саттық коды:         SKK024_049               
Номиналдық құны, теңге:         1 000,00                
Шығарылым көлемі, млн теңге:                          
– тіркелген:              3 186 018 000              
– орналастырылған:           1 400 881 000              
Айналыста болудың алғашқы күні:     22.04.19                
Айналыста болудың соңғы күні:      22.04.21                
Өтеудің басталу күні          22.04.21                
Айналыста болу мерзімі:         2 жыл (720 күн)             
Купонды төлеу мерзімділігі       жылына 2 рет              
Купон мөлшерлемесі           жылдық 0,35 %              
Купондық төлеуді басталуы:      1 22.10.19                
                   2 22.04.20                
                   3 22.10.20                
                   4 22.04.21                
Уақыттық базасы:            30 / 360                
--------------------------------------- -------------------------------------
Сауда-саттық күні:           19.06.19                
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 1 785 137 000              
Лот көлемі, дана            1                    
Сауда-саттық заты:           "таза" бағасы              
Сатуға өтінім түрлері:         шектелімді               
Өтінім беру тәсілі:           жабық                  
Өтінімдерді қабылдау уақыты:      11:30–14:30               
Өтінімдерді растау уақыты:       11:30–15:00               
Кесім уақыты:              15:30 (Т+0)               
Төлем уақыты:              19.06.19, 15:30 (Т+0)          
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:       бағалары кесімді бағаға         
                    тең немесе одан жоғары,         
                    өтінімдер кесімделеді          
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:   Биржа қарсылама             
                    өтінімдер қабылдаған          
                    уақыт бойынша кесімдеу         
                    бағасымен                
Сауда-саттық жүйесі секторы       MBonds_ST                
Сауда-саттық жүйесі тобы        MS_Bonds_024              
-----------------------------------------------------------------------------

Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен 
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның 
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.

Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны 
данамен белгіленуі тиіс.

Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер 
бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере 
алады.

KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership 
мекен-жайы бойынша жарияланған.

Республикалық дәрежедегі қаланың, астананың жергілікті биліктің атқарушы 
органымен ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздарды шығару 
ережелері http://kase.kz/files/mix/post_1520.pdf мекен-жайында жарияланған.

Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағиданың мәтіні 
http://kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында жарияланған.

Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат 
http://kase.kz/ru/gsecs/show/SKK024_049/ мекен-жайында жарияланған.

[2019-06-13]