"ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 13.06.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (Алматы) Қазақстан қор биржасына 
2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):

---------------------------------------------------------
                             
Көрсеткіш               31.12.18 31.12.17
------------------------------------- --------- ---------
Жеке капитал             2 870 554 2 518 439
Жиынтық активтер           3 970 621 3 085 461
Жиынтық міндеттемелер         1 100 067  567 022
Таза табыс (таза зиян)         362 075  495 000
Жай акциялардың баланстық құны, теңге 1 839,00 1 613,00
ROA, %                   9,12   16,04
ROE, %                  12,61   19,66
---------------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "Эрнст энд Янг" ЖШС жүргізді. 
Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес "ForteLeasing" 
(ФортеЛизинг) АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы 
туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы 
бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/TMLZ/tmlzf6_2018_rus.pdf

[2019-06-14]