"Ақтөбе мұнай жабдықтары заводы" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 14.06.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "Ақтөбе мұнай жабдықтары заводы" АҚ (Ақтөбе) Қазақстан қор 
биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша 
аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):
---------------------------------------------------------
                             
Көрсеткіш               31.12.18 31.12.17
------------------------------------- --------- ---------
Жеке капитал             3 657 170 3 194 697
Жиынтық активтер           5 651 924 5 248 687
Жиынтық міндеттемелер         1 994 754 2 053 990
Сауда-саттық көлемі          7 282 165 5 817 750
Жалпы кіріс              2 079 998 1 534 524
Таза табыс (таза зиян)         462 473  145 352
Жай акциялардың баланстық құны, теңге 6 090,00 5 319,00
ROA, %                   8,18   2,77
ROE, %                  12,65   4,55
ROS, %                   6,35   2,50
---------------------------------------------------------

2018 жылға компанияның қаржылық есебінің ALMIR CONSULTING" ЖШС 
жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес "Ақтөбе 
мұнай жабдықтары заводы" АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы 
құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/AZNO/aznof6_2018_rus.pdf

[2019-06-14]