"Маңғыстау аймақтық электр желілері компаниясы" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
/KASE, 14.06.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "Маңғыстау аймақтық электр желілері компаниясы" АҚ (Ақтау) 
Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі 
бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):

-----------------------------------------------------------
                              
Көрсеткіш                31.12.18  31.12.17
------------------------------------- ---------- ----------
Жеке капитал             22 519 441 19 439 086
Жиынтық активтер           48 792 680 41 972 475
Жиынтық міндеттемелер         26 273 239 22 533 389
Сауда-саттық көлемі          11 967 072 11 427 383
Жалпы кіріс              5 209 469 4 965 293
Таза табыс (таза зиян)         1 593 191 2 676 603
Жай акциялардың баланстық құны, теңге 11 102,00  9 574,00
ROA, %                  585,00   585,00
ROE, %                   3,27    6,38
ROS, %                   7,07   13,77
-----------------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "Делойт" ЖШС жүргізді. 
Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес "Маңғыстау 
аймақтық электр желілері компаниясы" АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы 
құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/AZNO/aznof6_2018_rus.pdf

[2019-06-14]