"Қазақтелеком" АҚ Қазақстан қор биржасында 19 маусымда KZ2C00005932 (KZTKb4) облигацияларын жылдық 11,5 % орналастырып, 8,0 млрд теңге тартты
/KASE, 19.06.19/ – Бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) "Қазақтелеком" 
АҚ (Нұр-Сұлтан) KZ2C00005932 (KZTKb4, 1 000 теңге, 120,0 млрд теңге; 
19.06.2019 – 19.06.2026, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша 
арнайы мамандандырылған сауда-саттық жүргізілді. Төменде сұраным 
параметрі мен арнайы мамандандырылған сауда-саттық нәтижесі берілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:                    
------------------------------------------------ -----------
Қатысушылар саны:                6     
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),  13 / 11  
соның ішінде:                        
Белсенді өтінімдердің көлемі*, млн теңге:    82 017,5  
Ұсынымға сұраным, %:               102,5   
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы,          
номиналынан % (барлығы / белсенді):             
– минималды                   100,0000  
– максималды                   100,0472  
– орташа сараланған               100,0213  
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,           
жылдық %, (барлығы/белсенді)                
– минималды                   11,4900  
– максималды                   11,5000  
– орташа сараланған               11,4955  
------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен    
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау
 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.      

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:                      
------------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      80 000 000   
облигациялар:                           
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге:  80 000 000 000,0
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:       11       
Өтінімдері қанағттандырылған қатысушылардың саны: 6        
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      100,0      
жоспардан %:                           
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы,   11,5000     
%:                                
Сатып алушы үшін өтеу кірістілігі, жылдық %:   80 000 000   
                                 
------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған
сәтте орындалды. Сондықтан, тарту көлемі бойынша 30,0 % 
облигацияларды екінші деңгейдегі банктер, 3,1 % – броекерлік-дилерлің 
компаниялар, 65,6 % – өзге институционалдық инвесторлар, 1,3 % – өзге 
заңды тұлғалар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:                         
------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні:          19.06.19           
Өтеуге дейін мерзімі:         7 жыл (2 520 күн)       
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 80 000 000 000        
млн теңге:                             
Лот көлемі, дана:           1               
Предмет торга:            "таза" бағасы         
Өтінімдер беру әдісі:         шектелімді          
                   және нарықтық         
                                  
Өтінімдер беру уақыты:        жабық             
Өтінімдерді растау кезеңі:      10:30–12:30          
Кесім уақыты:             10:30–13:00          
Төлеу датасы:             14:00 (Т+0)          
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:      19.06.19, 14:00        
Өтінімдер беру әдісі:         бағалары кесімді бағаға тең  
                   немесе одан төмен       
                   өтінімдер кесімделеді     
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:   Биржа қарама-қайшы өтінімдерді
                   қабылдау уақыты        
                   бойынша, кесімді баға     
                   бойынша немесе сатушы     
                   үшін үтымдырақ баға      
                   бойынша,           
                   қанағаттандырылады      
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:   "Банк ЦентрКредит"      
                   еншілес ұйымы "BCC      
                   Invest" АҚ (Алматы)      
Сауда-саттық жүйесінің секторы:    Debts_List_ST1        
Сауда-саттық жүйесінің тобы:     Bonds_ST1_M          
--------------------------------------------------------------------

[2019-06-19]