"First Heartland Jýsan Bank" АҚ "First Heartland Bank" акционерлік қоғамы "First Heartland Jýsan Bank" акционерлік қоғамына бірігу арқылы қайта құру туралы шешім қабылдады
/KASE, 02.07.19/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE) 
ресми тізімінде тұрған, "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (Нұр-Сұлтан) 
Қазақстан қор биржасына (KASE) 2019 жылдың 27 маусымындағы 
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері туралы 
хабарлады.

Акционерлер келесі шешімдерді қабылдады:

 - Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген "First 
  Heartland Jýsan Bank" АҚ "First Heartland Bank" акционерлік қоғамы 
  "First Heartland Jýsan Bank" акционерлік қоғамына бірігу арқылы 
  ерікті түрде қайта құру жүргізілсін;

 - "First Heartland Bank" АҚ мүліктері (құқықтары мен міндеттері) "First 
  Heartland Bank" АҚ "First Heartland Jýsan Bank" АҚ бірігу арқылы ерікті 
  қайта құру аясында бірігу арқылы бекітілген және Қазақстан 
  Республикасының заң талаптарын ескере отырып, өткізіп беру актісіне 
  "First Heartland Bank" АҚ және "First Heartland Jýsan Bank" АҚ қол 
  қойылған күннен бастап белгіленсін.

Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысында барлығы төрт мәселе 
бойынша шешім қабылданды.

Осы ақпарат жарияланды – 
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_special_shareholders_meeting_results_270619_10510.pdf


[2019-07-02]