"Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
/KASE, 12.07.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде 
тұрған, "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ (Өскемен, бұдан әрі – компания) 
биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 
шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін ұсынды.

Үзінді көшірмеге сәйкес:

- компанияның жарияланған KZ1C05500018 жай акцияларының жалпы саны 5 827 140 
 дана, KZ1P05500114 артықшылықты акциялар саны – 107 910 дана;

- компанияның 1 942 380 жай акциялары және барлық артықшылық акциялары 
 орналастырылған;

- компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және 
 одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады:
--------------------------------------------------------------------------------
                            Артықшылықты      
                Жай акциялары,       акциялары,      
           ------------------------ ---------------------- Компанияның
                  орналасты-       орналасты- орналасты-
                  рылған осы       рылған осы рылған осы
                   атаудағы        атаудағы  атаудағы
                  акциялар-       акциялар-  акциялар-
                  дың жалпы       дың жалпы  дың жалпы
                  санындағы       санындағы  санындағы
Атауы, аты-жөні        дана  ұлесі, %    дана  ұлесі, %  ұлесі, %
-------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- -----------
SPECIALTY METALS   
HOLDING COMPANY      917 235   47,22    6 102   5,65*    45,03
NEW ASIA INVESTMENT 
GROUP LIMITED       194 000    9,99      -     -    9,46
METACAPITAL     
INVESTMENTS PTE. LTD    174 815    9,00      -     -    8,53
METAL RESOURCE &   
TECHNOLOGY PTE. LTD    155 390    8,00      -     -    7,58
NEW METAL INVESTMENTS
PTE. LTD          155 390    8,00      -     -    7,58
"KOLUR HOLDING AG" АҚ   131 939    6,79   16 172   14,99*    7,22
--------------------------------------------------------------------------------
*Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді.

[2019-07-12]