18 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстан Ипотекалық компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ 10,6 млрд KZ2C00003333 (KZIKb27) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
/KASE, 12.07.19/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық 
жүйесінде 2019 жылдың 18 шілдеде "Қазақстан Ипотекалық компаниясы" 
Ипотекалық ұйымы" АҚ (Алматы) KZ2C00003333 (KASE негізгі алаңы, 
"облигациялар" санаты, KZIKb27) облигацияларын төменде берілген 
шарттар бойынша (алматы уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-
саттық өткізіледі.

---------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты:       купондық облигациялар   
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі:     KZ2C00003333       
KASE сауда-саттық коды:       1,00           
Номиналдық құны, теңге:                    
Шығарылым көлемі, млн теңге:     30 000 000 000      
– тіркелген:             19 400 000 000      
– орналастырылған:          15.12.17         
Айналыста болудың алғашқы күні:   14.12.27         
Айналыста болудың соңғы күні:    15.12.27         
Айналыста болу мерзімі:       10 жыл (3 600 күн)    
Купон мөлшерлемесі          жылдық 10,50%       
Купонды төлеу мерзімділігі:     жылына 2 рет       
Купонды төлеу кезеңділігі      15 маусым және 15     
                   желтоқсанда       
Купондық төлеуді басталуы:      жыл сайын         
Уақыттық базасы:           30 / 360         
------------------------------------ --------------------------
Сауда-саттық күні:          18.07.19         
Өтеуге дейнгі мерзім:        8,4 жыл (3 027 күн)    
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 10 600,0         
млн.теңге:                           
Лот көлемі, дана           1             
Сауда-саттық заты:          "таза" бағасы       
Сатуға өтінім түрлері:        шектелімді        
Өтінім беру тәсілі:         жабық           
Өтінімдерді қабылдау уақыты:     11:30–12:30        
Өтінімдерді растау уақыты:      11:30–13:00        
Кесім уақыты:            14:30 (Т+0)        
Төлем уақыты:            18.07.19, 14:30 (Т+0)   
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:     бағалары кесімді бағаға  
                   тең немесе одан жоғары,  
                   өтінімдер кесімделеді   
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:   "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ
                   ("Казкоммерцбанк" АҚ   
                   еншілес ұйымы)      
Сауда-саттық жүйесі секторы     Debts_List_ST1      
Сауда-саттық жүйесі тобы       Bonds_ST1_M        
---------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен 
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның 
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.

Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны 
данамен белгіленуі тиіс.

Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер 
бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере 
алады.

KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership 
мекен-жайы бойынша жарияланған.

Республикалық дәрежедегі қаланың, астананың жергілікті биліктің атқарушы 
органымен ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздарды шығару 
ережелері http://kase.kz/files/mix/post_1520.pdf мекен-жайында жарияланған.

Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағиданың мәтіні 
http://kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында жарияланған.

Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат 
http://kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb27/ мекен-жайында жарияланған.

[2019-07-12]