16 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (BASPb3) 11,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
/KASE, 2.07.19/ – Қазақстан қор биржасында (KASE) 2019 жылдың
 16 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Баспана" Ипотекалық ұйымы" 
АҚ KZ2C00005833 (KASE балама алаңы, "коммерциялық облигациялар" 
санаты, BASPb3) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген 
шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.

------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты:       купондық облигациялар 
ISIN:                KZ2C00005833      
KASE сауда-саттық коды:       BASPb3         
Номиналдық құны, теңге:       1 000,00        
Шығарылым көлемі, млн теңге:                
– тіркелген:             100 000 000 000    
– орналастырылған:          55 895 000 000     
Айналыста болудың басталуы:     05.04.19        
Өтеудің басталу күні         04.04.20        
Айналыста болудың соңғы күні:    05.04.20        
Айналыста болу мерзімі:       360 күн        
Купон мөлшерлемесі          жылдық 8,50 %     
Купонды төлеу мерзімділігі      мерзім аяқталғанда   
                   айналым мерзімі    
                   соңында жылына 1 рет  
Купон төлеуді бастау күні:      2020 жылдың 05     
                   сәуірінен бастап    
                   20120 жылдың      
                   19 сәуіріне дейін   
Уақыттық базасы:           30 / 360        
------------------------------------ -----------------------
Сауда-саттық күні:          16.07.19        
Өтеуге дейінгі мерзім:        259 күн        
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 11 000 000 000     
млн.теңге:                         
Лот көлемі, дана           1           
Сауда-саттық заты:          "таза" бағасы     
Сатуға өтінім түрлері:        шектелімді       
Өтінім беру тәсілі:         жабық         
Өтінімдерді қабылдау уақыты:     10:30–12:30      
Өтінімдерді растау уақыты:      10:30–13:00      
Кесім уақыты:            15:00 (Т+0)      
Төлем уақыты:            16.07.19, 15:00    
Өтінімдерді қагағаттандыру тәсілі:  кесімді баға бойынша, 
                   өтінімдер қарсылама  
                   өтінімдердің көлеміне 
                   пропорционалды     
                   қанағаттандырылады   
Өтінімдерді кесімдеу әдістемесі:   бағалары кесімді бағаға
                   тең немесе одан жоғары,
                   өтінімдер кесімделеді 
Сауда-саттық бастамашысы       "Қазақстан Халық   
                   банкінің еншілес ұйымы
                   "Halyk Finance" АҚ  
                   (Алматы)        
Сауда-саттық жүйесі секторы     Debts_List_ST1     
Сауда-саттық жүйесі тобы       Com_Bonds_ST1_Alt   
------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен 
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның 
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.

Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны 
данамен белгіленуі тиіс.

Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер 
бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере 
алады.

Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні 
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында 
жарияланған.

Мәміленің көлемі http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf 
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған 
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына 
сәйкес есептеледі.

Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз 
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып 
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар 
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында алматылық уақытпен сағат 
18:20-ға дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс.

KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership 
мекен-жайы бойынша жарияланған.

Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен 
http://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb3/ мекен-жайында танысуға болады.

[2019-07-12]