KASE 2019 ЖЫЛДЫҢ 01 ТАМЫЗЫНАН БАСТАП KASE ИНДЕКСІН ЕСЕПТЕУГЕ АРНАЛҒАН ӨКІЛЕТТІЛІК ТІЗІМДІ АНЫҚТАДЫ
/KASE, 16.07.19/ – Қазақстан қор биржасы (KASE), "Қор нарығы 
индикаторын есептеу әдістемесі" атты KASE ішкі құжатына (бұдан әрі – 
Әдістеме) сәйкес Индекс және бағалы қағаздарды бағалау комитетінің 
2019 жылдың 15 шілдесіндегі шешімімен, 2019 жылдың 01 тамызынан 
бастап KASE Индексін есептеуге арналған өкілеттілік тізімін анықтады.

Аталмыш шешімге сәйкес, 2019 жылдың 01 тамызынан бастап KASE 
Индексін есептеу үшін өкілеттік тізімі өзгеріссіз қалады.

Сонымен, 2019 жылдың 01 тамызынан бастап KASE Индексін 
есептегенде келесі акциялардың параметрлері қолданылатын болады:
-------------------------------------------------------------------------
# р/с Акцияның ҰСН немесе ISIN Эмитент        Fi   Ri   Үлесі
   коды                                
----- -------- --------------- --------------------- ---- --------- -----
 1  CCBN   KZ0007786572  "Банк ЦентрКредит" АҚ 43,8 1,0000000 10,0
 2  GB_KZMS GB00B0HZPV38  KAZ Minerals PLC   65,7 0,0342928 15,0
 3  HSBK   KZ000A0LE0S4  "Қазақстан Халық   65,7 0,0656287 15,0
                жинақ банкі" АҚ "             
 4  KCEL   KZ1C00000876  "Кселл" АҚ      65,7 0,3220751 15,0
 5  KEGC   KZ1C00000959  "KEGOC" АҚ (KEGC)   65,7 0,6057833 15,0
 6  KZTK   KZ0009093241  "Қазақтелеком" АҚ   65,7 0,4154888 15,0
 7  KZTO   KZ1C00000744  "ҚазТрансОйл" АҚ   65,7 0,6151807 15,0
-------------------------------------------------------------------------

КЕСТЕГЕ ТҮСІНДІРМЕ

ҰСН немесе ISIN – акцияның ұлттық немесе халықаралық сәйкестендіру 
нөмірі.

Эмитент – акция эмитентінің қысқаша атауы.

Fi – 14.04.19 жылы KASE-де тіркелген, соңғы мәміле бағасының, 
12.04.19 жылға еркін айналыстағы акциялар санының және, әрбір атаулы 
акциясының индекс мәніне әсер ету үлесін шектейтін, Ri коэфициентінің 
көбейтіндісі нәтижесінде алынған параметр, млн АҚШ долларымен 
көрсетіледі. Индекс және бағалы қағаздарды бағалау комитетінің шешімі 
күшіне енгеннен кейін, яғни 01.05.19 басында Fi мәні біршама басқа 
болады, өйткені акциялардың ағымдағы бағаларына сәйкес Ri 
коэффициенттері түзетілетін болады.

Ri – шектеу коэффициенті – есептесу тәртібі Әдістемеде берілген, 
0,15 (15 %) дейін индекс мәніне әрбір акцияның әсер ету үлесін шектейтін 
параметр.

Үлес – KASE Индексін есептеуге арналған өкілеттілік тізімде тұрған, барлық 
атаулылар акцияларының жалпы нарықтық құнындағы қандай да бір атаулы 
акциясының жалпы нарықтық бағасының үлесі.

Әдістеме мәтіні KASE интернет-сайтында 
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met_izm6.pdf мекен-жайы 
бойынша жарияланған.

[2019-01-16]