Altyntau Kokshetau January-June 2019 financial statements published
/KASE, 16.08.19/ - Altyntau Kokshetau (Kokshetau) January-June 2019 financial 
statements have been published (in Russian) at:

– http://www.kase.kz/files/emitters/ATKT/atktfm2_2019_rus.pdf     and

– http://www.kase.kz/files/emitters/ATKT/atktfm2_2019_rus.xlsx

[2019-08-16]