"Атамекен-Агро" АҚ 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебін жарияланды
/KASE, 19.08.19, эмитенттің жаңатылған есептілігін ұсынуға байланысты 
қайта таратылды/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми 
тізімінде тұрған "Атамекен-Агро" АҚ (Көкшетау) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға 
шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі 
жарияланатынын хабарлайды.

Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың 
теңгемен, егер басқа көрсетілмесе):

---------------------------------------------------------------
Көрсеткіш                  31.12.18  31.12.17
----------------------------------------- ---------- ----------
Жеке капитал                3 259 696 8 063 209
Жиынтық активтер             74 959 761 70 945 248
Жиынтық міндеттемелер           71 700 065 62 882 039
Сауда-саттық көлемі            15 643 279 20 963 455
Жалпы кіріс                3 108 168 5 277 409
Таза табыс (таза зиян)          -4 640 170   59 408
Жай акциялардың баланстық құны, теңге    -698,16  -377,62
Артықшылықты акциялардың баланстық құны,  13 800,03 13 876,82
теңге                             
ROA, %                     -6,19    0,08
ROE, %                    -142,35    0,74
ROS, %                    -29,66    0,28
---------------------------------------------------------------
2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "BDO Kazakhstan" ЖШС 
жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "Атамекен-
Агро" АҚ және оның еншілес компаниясының қаржылық есептілігі мен 
қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді.

Есеп KASE интернет-сайтында – 
http://kase.kz/files/emitters/KATR/katrf6_2018_cons_rus_2.pdf

[2019-08-19]