Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстан темір жолы" Ұлтттық компаниясы" АҚ 40,0 млн KZ2C00005890 (TMJLb9) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
/KASE, 12.09.19/ – Бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор биржасының 
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан темір жолы" Ұлтттық 
компаниясы" АҚ (Нұр-Сұлтан) KZ2C00005890 (KASE негізгі алаңы, 
"облигациялар" санаты, TMJLb9) облигацияларын орналастыру бойынша 
төменде берілген шарттармен арнайы мамандандырылған сауда-саттық 
өткізіледі.


------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты:       купондық облигациялар 
ISIN                 KZ2C00005890      
Сауда-саттық коды          TMJLb9         
Номиналдық құны, теңге:       1 000,00        
Шығарылым көлемі, теңге:                  
тіркелген              40 000 000 000     
орналастырылған           –           
Айналыста болудың алғашқы күні:   облигацияларды     
                   орналастыру бойынша  
                   жүзеге асқан бірінші  
                   аукционның өткізілген 
                   күні          
Айналыста болудың соңғы күні:    кейінірек анықталады  
Өтеудің басталу күні         кейінірек анықталады  
Айналыста болу мерзімі:       15 жыл (5 400 күн)   
Купон мөлшерлемесі          облигацияларды     
                   орналастыру бойынша  
                   жүзеге асқан бірінші  
                   аукционның нәтижесі  
                   бойынша анықталады   
Купонды төлеу мерзімділігі      жылына екі рет     
Купондық төлеуді басталуы:      кейінірек анықталады  
Уақыттық базасы:           30 / 360        
------------------------------------ -----------------------
Сауда-саттық күні:          12.09.19        
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 40 000 000 000     
млн.теңге:                         
Лот көлемі, дана           1           
Сауда-саттық заты:          купон мөлшерлемесі   
Сатуға өтінім түрлері:        шектелімді       
Өтінім беру тәсілі:         жабық         
Өтінімдерді қабылдау уақыты:     11:30–12:00      
Өтінімдерді растау уақыты:      11:30–12:30      
Кесім уақыты:            13:30 (Т+0)      
Төлем уақыты:            12.09.19, 13:30    
Өтінімдерді кесімдеу әдістемесі:   бағалары кесімді бағаға
                   тең немесе одан жоғары,
                   өтінімдер кесімделеді 
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:  кесімді баға бойынша, 
                   қарсылама өтінімдерді 
                   қабылдау уақытымен   
Сауда-саттықты өткізу бастамашысы:  "SkyBridge Invest" АҚ 
Сауда-саттық жүйесінің секторы:   Debts_List_ST1     
Сауда-саттық жүйесінің тобы:     Bonds_ST1_M      
------------------------------------------------------------

Өтінімде баға ретінде, облигацияның номиналды құнынан, үтірден кейінгі 
екінші таңбаға дейін дәлдікпен жылдық пайызбен көрсетілген, купон 
мөлшерлемесі көрсетілуі тиіс.

Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны 
данамен белгіленуі тиіс. Қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе 
еселі болуы тиіс.

Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен 
мәмілелер сомасын есептеу Әдістемесінің 3 бөлімі 18 – тармағына сәйкес 
есептеледі, ол http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf мекен-
жайында жарияланған.

Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер 
жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып 
алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде 
көрсетілген уақытқа дейін "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ 
корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.

Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере 
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.

KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership 
мекен-жайы бойынша жарияланған.

Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат 
http://kase.kz/ru/bonds/show/BVTBb4/ мекен-жайында жарияланған.

[2019-09-12]